waddenveren

Lees meer over wat het Consumentenplatform Waddenveren is en doet.

platform Waddenveren

Consumentenplatform Waddenveren komt op voor de belangen van de reiziger van en naar de Friese Waddeneilanden.

 

Wat doet Consumentenplatform Waddenveren?

Consumentenplatform Waddenveren overlegt met de rederijen en geeft adviezen aan deze partijen over allerlei kwaliteitsaspecten van de dienstuitvoering van de Waddenveren. De basis voor deze overleg- en adviestaak is vastgelegd in de Wet Personenvervoer 2000. Daarin staat dat de rederijen verplicht zijn te overleggen met consumenten over vervoerzaken die voor reizigers van belang zijn. De veerdiensten naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog vallen onder de Wet Personenvervoer.

 

Verslagen

Onderstaand treft u de verslagen van de overleggen van de Consumentenplatforms Waddenveren Oost (CWO) en Waddenveren West (CWW) met de rederijen WPD en TSM.

CWO

CWW

Adviezen

Consumentenplatform Waddenveren adviseert onder andere over:

– de dienstregeling
– de tarieven
– het comfort
– de toegankelijkheid
– de aansluitingen op ander vervoer
– de reisinformatie.

Kortom, allerlei zaken die van belang zijn voor mensen die met de veerdiensten reizen. De adviezen die het Consumentenplatform Waddenveren uitbrengt, kunt u op deze website vinden.n

Onafhankelijk

Consumentenplatform Waddenveren is ondergebracht bij Rocov Fryslân, een onafhankelijke stichting. In het platform zijn onder meer de bewoners van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog vertegenwoordigd.

Consumentenplatform Waddenveren wordt gefaciliteerd door Rocov Fryslân. Kijk op de site van Rocov Fryslân.

Privacyverklaring